התקשרו אלינו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתר ISRAEL.AMSALEM.COM  מקבוצת אמסלם תיירות ונופש בע"מ (ח.פ 511007692), שהיא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכדומה.

 

שעות פעילות:

מרכז ההזמנות עומד לרשותכם בימים א-ה בין השעות 16:30 - 08:00 ובימי ו' וערבי חג עד השעה 13:00.

הזמנות שיבוצעו בימים א'-ה' בין השעות 08:00 – 16:30 יקבלו טיפול מיידי. הזמנות שיבוצעו לאחר שעות הפעילות או בסופ"ש, יקבלו טיפול מיד עם תחילת שעות פעילות מרכז ההזמנות.

 

חברת אמסלם תיירות ונופש בע"מ אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.

הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי חברת אמסלם תיירות מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובסעיפים מידע חשוב המתייחסים למוצרים השונים.

מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד חברת אמסלם תיירות ונופש חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ/סיום מועד החופשה.

המחירים המוצגים באתר תקפים אך ורק להזמנות של אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות ישראלית!

במידה והינכם מעונינים בביצוע הזמנה עבור אזרחים תושבי חוץ נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון.

 

המחירים הרשומים באתר יכולים להשתנות , גם אם לא עודכנו באתר, במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, בין אם זה בגלל שינוי מחירים ובין אם זה בגלל טעות בהקלדה, המחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע!

במידה והלקוח הזין פרטי כרטיס אשראי ואישר את התנאים הכלליים של האתר - אין אמסלם תיירות ונופש מתחייבת ליצור קשר טלפוני עם הלקוח, ז"א ההזמנה תאושר , כרטיס האשראי יחוייב וכל מסמכי ההזמנה יישלחו ללקוח בדוא"ל.

***מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, במקרים שבהם יש חוסר התאמה /הוזנו נתונים שגויים - נציג מטעם אמסלם תיירות ונופש יצור קשר טלפוני עם הלקוח!!! ט.ל.ח

 

תנאי שינוי וביטול למלונות בארץ - כל הרוכש שירות מאת החברה רשאי לבטל את העסקה בהודעה בכתב תוך 14 יום מיום עשיית העסקה כאשר יש 7 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות וזאת ע"פי הוראות חוק הגנת הצרכן ובלבד שהודעת הביטול התבצעה בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 14ג. (ג) (2) וסעיף 14ג.(ד) (2) לחוק הגנת הצרכן.

יחד עם זאת,בכל מקרה של הודעת ביטול כאמור על פי סעיף 14ג. (ג) (2) לחוק הגנת הצרכן יחויב רוכש החבילה בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות החבילה או 100 שקלים לפי הנמוך מביניהם,ובלבד שביטול ההודעה התבצעה שלא עקב פגם או אי התאמה בשרות כמשמעם בהוראות סעיף 14ה. (א) לחוק הגנת הצרכן.

מובהר בזאת כי הרוכש לא יהא זכאי להחזר עלות החבילה אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה ממועד עשיית העסקה,כל זאת בהתאם כאמור להוראות סעיף 14ג. (ד) (2) לחוק הגנת הצרכן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר בזאת כי בהתאם לסע' 14ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ההסדר הקבוע בחוק הגנת הצרכן בקשר עם ביטול עסקאות מכר מרחוק לא יחול אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה..

ביטול הזמנה לגביו לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול מלאים בשיעור מלוא עלות ההזמנה.

ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, תהא רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בהוצאות ששילמה לחברה כרטיס האשראי, בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

ביטול/שינוי יעשה באמצעות קבלת הודעת ביטול בכתב במשרדנו.

תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדנו.

במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו`ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.

מדיניות פרטיות:

מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

- אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

- אם תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילויות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.

- במקרה של מחלוקת משפטית , תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

- אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או נסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי השימוש באתר.

- אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

- בכל מקרה שהחברה תסבור, שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של גורם כלשהו

 

מידע חשוב: כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים: דרכון - וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל - 6 חודשים לפחות.

לפני צאתכם מהארץ, צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.

אשרות כניסה - באחריותכם לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן תרצו לבקר. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר.

מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד הביקור מאוחר ותוקף האשרה יפוג.

חידוש אשרת ביקור בחו``ל קל יותר. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו``ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ.

*שימו לב. בעלי תעודות מעבר חייבים לדווח לסוכן הנסיעות מיידית!

ובנוסף: פוליסת ביטוח רפואי - חובה! ביטוח מטען - מומלץ.

סוכן הנסיעות שלנו יצביע על יתרונות הפוליסה שאנו מציעים.

תרופות וחיסונים - עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו.

התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

 

תשלומים ביום ביצוע ההזמנה נדרש תשלום מקדמה.

המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער מזומנים גבוה ביום התשלום. החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספות אשראי עד 45 יום לאחר הביטול. במקרה של ביטול מצד המארגן, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם בשקלים בלבד.

הבטחת מחיר - הלקוח יוכל להבטיח את הצעת המחיר שניתנה לו ביחס להזמנתו רק בהתקיים שני תנאים:

1) תשלום מלא בגין הנסיעה.

2) קבלת חומר הנסיעה ליד.

 

בתי מלון אחריות – חברת אמסלם תיירות ונופש משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים מוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם.

אמסלם תיירות אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו`.

חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחויבים להציג

את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע``י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת. מלונות בדרגת Tourist Class הם בדרך כלל מלונות הדומים ברמת ל - 2 כוכבים. מלונות אלה הם מלונות פשוטים ובסיסיים ביותר. שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים באמסלם תיירות. השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה.

אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.

 

 

ביטול מלנות ו/או השירותים בארץ ע`י הנוסע יעשה בכתב בלבד.

בביטול הזמנה לאחר הגעה למלון על הנוסע לקבל אישור מהספק / מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך.

בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף לדמי הביטול בסך 50 ש`ח .

מה חשוב לדעת לגבי בית המלון - שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ - 14:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן. לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף.

הגעה מאוחרת - יש להודיע  לחברת אמסלם תיירות עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת. עזיבת חדרים במלון - מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה.  עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום.

ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך יש להיות ערים לבעייתיות הביטחונית בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.

חדר לשלושה/ארבעה - במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, שימו לב! בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.

חדר זוגי - ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש. היצע ע``פ הקיים ואין ל- אמסלם תיירות Run of the House הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אפשרות להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר על-פי דרישת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.

רישום יתר - במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון לשנות ע``פ אחריותו הבלעדית את האכסון, למלון אחר. ואין לאמסלם תיירות כל אחריות ו/או שליטה על כך.

מיזוג אויר - אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה של חברת אמסלם תיירות והיא לא תוכל לשאת בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון. הפעלת המיזוג הנה באחריותו של בית המלון בלבד וכפופה לחוקי המדינה.

שירותים נוספים - שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו ניתנים בחלקם תמורת תשלום. בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.

אנו מאחלים לכם חופש נעימה!

Amsalem Tours Logo